Miksi minua kannattaa äänestää?

Julkaistu:

Teen työtä, jossa asetetaan tavoitteita ja tehdään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen rohkea, päämäärätietoinen ja ahkera, mutta myös empaattinen ja toista kuunteleva. Uskon, että kovalla työllä, tavoitteiden asettamisella ja rohkeudella pärjää myös Kuopion valtuustossa. Työssäni asianajajana päämieheni etu on minulle tärkein päämäärää. Ajattelen, että valtuutettuna on myös tärkeää ajaa äänestäjieni ja kuopiolaisten tarpeita ja etuja. Lupaan olla kuunteleva ja tarttua rohkeasti asioihin!

Lasten asialla – euroja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Haluan tehdä päätöksiä, jotka turvaavat kuopiolaisten lasten oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen sekä monipuoliseen kehitykseen. Tarvitsemme kohdennettua rahankäyttöä koko lapsen elämän kaareen. Erityisesti tulevina vuosina on tehtävä päätöksiä perheneuvolan resurssien lisäämisestä. Kuopiossa perheneuvolan asiakkuutta voi joutua jonottamaan jopa puoli vuotta. Olen nähnyt työssäni, miten perheneuvolapalvelut ovat saaneet muutosta aikaiseksi lapsen erilaisissa käytöshäiriötilanteissa, kun niihin on puututtu tehokkaasti ongelmien alkuvaiheessa. Jokainen lapsi, joka joutuu odottamaan haasteidensa kanssa puoli vuotta ennen avun saantia, on liikaa. Kohdennettu oikea-aikainen apu on päättäjien vastuulla. On muistettava, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun kustannukset ovat huomattavasti kalliimpaa kuopiolaisille veronmaksajille kuin ennaltaehkäisevä työ. Haluan myös panostaa lasten ongelmien ennaltaehkäisyyn niin mielenterveyden kuin syrjäytymisen osalta. Olen auttanut syrjäytyneen nuoren takaisin elämään kiinni. Työ oli raskas ja vaati valtavasti voimaa. Mietin monesti tuon matkan aikana, miten tämä olisi voitu ennaltaehkäistä. Uskon, että matkani antoi minulle paljon ymmärrystä tähän työhön!

Järkevää talouspolitiikkaa

Kuopion velka asukasta kohden kasvaa tulevana vuotena. Velkaeurot, jotka otetaan syömävelaksi, ovat väärin käytettyjä euroja viimeistään siinä vaiheessa, kun lainojen korot nousevat. Kuntapäättäjien on kuitenkin turvattava tarvittavat palvelut kuntalaisille, vaikka käytettävissä olevat varat eivät ole Kuopiossakaan lisääntyneet. Jatkossa on yhä tärkeämpää, että jokainen euro käytetään vaikuttavasti. Myös Kuopiossa joudutaan tarkastelemaan kriittisesti julkisen sektorin kuluja. Kuntatalous on valtavien haasteiden edessä muun muassa mahdollisen soteuudistuksen ja oppivelvollisuuden laajenemisen takia. On tärkeää, että päättäjiltä löytyy talouden ymmärtämistä. Kuopio tarvitsee päätöksiä, jotka luovat luottamusta tulevaan. On tärkeää, että Kuopiossa tehdään jatkossa ketterää ja oikea-aikaista kaavoitus- ja rakentamispolitiikkaa. Rakentamiseen ja kaavoitukseen kohdistuvilla päätöksillä on iso merkitys yritysten toimintaedellytyksille, investointihalulle ja sitä kautta tarjolla oleviin työpaikkoihin. Kaikessa kuntapäätöksessä on otettava huomioon yritysvaikutukset. Haluan itse tehdä päätöksiä, joissa tunnistetaan ja tunnustetaan pienten ja keskisuurten yritysten merkitys sekä luodaan edellytykset elinvoimaisille ja kehittyville yrityksille.

Lisää julkaisuja

25.5.2021

Apua on saatava varhemmin

Savon Sanomien julkaisema mielipidekirjoitukseni 25.5.2021 Savon Sanomat ovat uutisoineet nuorten vaikeuksista saada apua mielenterveysongelmiinsa. Nuorten perheissä tunnetaan syvää toivottomuutta. Avun

24.3.2021

Yrittäjiä lyödään

Yrittäjiä lyödään. Kuopiolaiset ravintola-alan yrittäjät yllätettiin eilen melkoisella pommilla. Ravintolat menevät maanantaina kiinni täälläkin. Uutinen ihmetyttää, surettaa ja vihastuttaa. Pohjois-Savo

24.2.2021

Lasten oma strategia

Valtioneuvosto julkaisi eilen lapsistrategian (julkaisu 2021:8). Lapsistrategian visiona on lasten oikeuksia kunnioittava Suomi. Strategia terminä ja ajatuksena voi helposti tuntua