Koskelan tapaus on herättänyt tarpeellista keskustelua lapsuuden kriiseistä ja haasteista. On selvää, että korona on vaikuttanut lasten hyvinvointiin. Koskelan kaltaiset tapaukset eivät kuitenkaan ole seurausta koronasta, vaan syyt raakaan väkivaltaan on muualla. On kuitenkin muistettava, että tilastollisesti nuorisorikollisuus on ennätyksellisen vähäistä, vaikka vakavan väkivallan lisääntymisestä on viitteitä.

Eduskunta keskusteli viime viikolla Koskelasta ja politikot olivat sitä mieltä, että lastensuojeluun on suunnattava lisää resursseja, ongelmiin on puttuva aikaisemmin ja lastensuojelun työntekijöiden keinoja on tarkasteltava. On selvää, että lastensuojelua on kehitettävä ja resursseja on oltava. Kun lapsi joutuu lastensuojelun asiakkaaksi, kiireellisesti sijoitetuksi tai huostaanotetuksi, tie lastensuojelun asiakkuuden päättymiseen on useasti pitkä ja kivinen. Kuopiossa tehtiin juuri päätöksiä lastensuojelun resurssien lisäämisestä, mikä toki on hyvä asia. Lastensuojelun kriisistä Kuopiossa on käyty useita kuukausia keskustelua ja toimenpiteitä tarvittiin. Nyt pitäisi suunnata katse siihen, miten saisimme lastensuojelun asiakkuudet vähentymään?

On tärkeää, että me ennaltaehkäisemme kaikilla käytettävissä olevilla voimavaroilla ongelmien syntymisen. On helpompaa ja erityisesti lapsen kannalta inhimillisempää ennaltaehkäistä ja auttaa lasta aikaisessa vaiheessa, kuin korjata jo syntyneitä ongelmia. Kuopiossa varhaisen avun tarjoaminen perheille on ollut haastavaa jo pitkään. Vuonna 2013 lehdissä kirjoitettiin, että jono perheneuvolaan oli kolme kuukautta. Keskimääräinen jonotusaika on tuplaantunut seitsemässä vuodessa. Tällä hetkellä jonotusaika on kuusi kuukautta. Kuopion perheneuvolan henkilöstöresurssi suhteutettuna väestömäärään on ollut alle valtakunnallisten suositusten. Näin ei voi olla.

Haluan vaikuttaa siihen, että jonotusajat lyhenevät ja lapset saavat oikea-aikaista apua haasteidensa ja ongelmiensa keskellä. Tehdään Kuopiosta yhdessä lapsille paras paikka asua!

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME