SAVON SANOMAT 19.3.2021

Tänään vietetään tasa-arvon päivää. Lippu nostetaan salkoon Minna Canthin ansiosta. Canthia ennen lippu on nostettu salkoon seitsemän muun henkilön kunniaksi. Kaikki heistä on ollut miehiä. 

Tasa-arvon päivä on kiitollisuuden päivä. Suomi on edelläkävijä tasa-arvoasioissa. Yhteiskuntamme ei ole kuitenkaan valmis. Erityisesti meillä on parannettavaa opiskeluun liittyvässä segregaatiossa. Minna Canth pohti tyttöjen koulutusta vuonna 1884 julkaisemassaan artikkelissa ”miten tyttöjä pitäisi kasvattaa”. Canth arvosteli sitä, että pojat saivat koulussa opiskella erilaisia aineita kuin tytöt. Olemme tulleet kauas noista ajoista, mutta edelleen voimme kysyä miten tyttöjä pitäisi kasvattaa, jotta opiskeluun liittyvä segregaatio poistuisi ja meillä ei olisi enää nais- ja miesvaltaisia aloja? 

Nais-ja miesvaltaiset alat ovat suurin syy siihen, että naisen euro on miehen euroa pienempi. Tämä johtaa tuloerojen lisäksi siihen, että perhevapaita ei käytetä tasavertaisesti miesten ja naisten kesken. Suomessa vallalla oleva voimakas jako naisten ja miesten töihin ei ole juurikaan vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Vuonna 2020 ICT-alalta valmistuneista naisia oli 15 prosenttia. Vain yksi kymmenestä kasvatustieteistä valmistuneista oli miehiä. Tasa-arvolaki velvoittaa kouluja edistämään tasa-arvoa, mutta toteutuuko lainsäätäjän tahto, jos tytöt ja pojat suuntautuvat vahvasti edelleen nais- ja miesvaltaisille aloille? 

Korona-aikana olemme saaneet todeta, että naisvaltaiset alat ovat pitäneet suomalaisen arjen pyörimässä pandemian keskellä. Etätyö ei ole monellekaan naiselle vaihtoehto. Sairaanhoitajista 92 prosenttia on naisia, siivoojista 82 prosenttia ja lastenhoitotyöntekijöistä peräti 96 prosenttia.  Naiset joutuvat asettamaan itsensä vaaraan työnsä takia pandemia-aikana.

Ongelmallista tasa-arvon näkökulmasta on myös se, että Suomessa vain noin kolmannes yrittäjistä on naisia. Kolme neljäsosaa työnantajana toimivista yrittäjistä on miehiä. Vienti- ja kasvuyritykset ovat miehillä naisia yleisempiä. Syissä ryhtyä yrittäjäksi on joitakin sukupuolen mukaisia eroja. Miehille syynä on naisia useammin perheyrityksen jatkaminen. Naisille syynä on puolestaan miehiä useammin se, että on ajautunut yrittäjäksi, vaikka ei ollut sitä alun perin halunnut tai suunnitellut. 

Lapsen on oltava Canthin mukaan itsehallintoon pystyvä. Lasta ei voi pakottaa valitsemaan tiettyä koulutusta. Vaihtoehdoksi segregaation purkamisessa jää tyttöjen vahva ohjaaminen ja esikuvilla vaikuttaminen. 

 

Karoliina Partanen

Asianajaja, varatuomari, kuntavaaliehdokas (kok.)

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME