JULKAISTU SAVON SANOMISSA 8.3.2019

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tällä viikolla tuomion asiassa, jossa huoltomiehenä työskennellyt nainen ei päässyt Kirkkonummen kunnan huoltomiesten päivystysrinkiin pyynnöistään huolimatta. Rinkiin pääseminen olisi tuonut naiselle lisätuloja. Työnantajan motiivit eivät auenneet oikeudenkäynnissä ja työnantaja velvoitettiin maksamaan sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä korvauksia yhteensä 45.000 euroa sekä naisen oikeudenkäyntikulut. Hinta on kova siitä, että nainen vain halusi tehdä työtä.

Suuri naisiin kohdistuva työelämän ongelma on tasa-arvovaltuutetun mukaan myös jatkuva raskaussyrjintä. Raskaussyrjintä on ajankohtainen työelämän tasa-arvo-ongelma, joka vaikuttaa monin eri tavoin naisten urasuunnitelmiin, perhevapaiden tasapuoliseen hyödyntämiseen sekä nuorten aikuisten ajatuksiin perheen perustamisesta. Niin kauan kuin raskaus vaikuttaa työnsaamiseen tai työelämässä etenemiseen, on turha odottaa synnytystalkoisiin osallistujia.

Perjantaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivän historiaan liittyy voimakkaasti naisten oikeuksien kuten äänioikeuden, syrjinnän kiellon, koulutuksen ja työntekemisen vapauden parantaminen. Työtä on tehty paljon, mutta edelleen on paljon tehtävänä. World Economic Forum julkaisi vuonna 2017 raportin, jonka mukaan sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden kehittyminen on hidastunut Suomessakin. Raportin mukaan Suomi on maailman neljänneksi tasavertaisin maa naisille, mutta siltikin haasteet todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi ovat suuret. Isoimmat ongelmat löytyvät palkkaeroista, naisten sijoittumisesta poliittisiin tehtäviin ja työllistymisestä miesvaltaisille aloille.

Raportin mukaan palkkaerojen tasoittuminen Suomessa on vielä kaukainen haave. Naisen euro on edelleen 84 senttiä. Suomalaiset poliitikot ovat arvioineet erojen tasoittuvan vuosisadan loppupuolella. Kehitystä pitää nopeuttaa, mutta sen ei tarvitse yksin olla yhteiskunnan tehtävä. Jokaisen meistä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, että tyttöjä ei ohjata yksin naisvaltaisille aloille. Haluan itse vaikuttaa siihen, että kahdenkymmenen vuoden päästä ei enää puhuta naisvaltaisilla aloilla työskentelemisestä vaan työn tekemisestä. Tyttöjä tulee ohjata koodaamaan, kiinnostumaan koneista ja tekniikasta sekä leikkimään sankareita. Palkkaerot poistuvat ennen kaikkea koulutuksen ja ohjaamisen avulla. Kouluttautuminen johtaa väistämättä jollakin aikavälillä myös siihen, että naiset työllistyvät miesvaltaisille aloille entistä enemmän. Lainsäätäjän tehtävänä on huolehtia, että esteet korkeimpiin virkoihin nousemisesta poistetaan. Naisen näkökulmasta palkkaeron kaventuminen merkitsee ennen kaikkea vapauden ja valintamahdollisuuksien lisääntymistä. Olen useaan otteeseen joutunut toteamaan, että jopa väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuminen voi jäädä tekemättä tulotason takia.

Naisten on aika nousta puolueiden johtoon. Katseen voi suunnata Viron Kaja Kallakseen, joka rikkoi lasikatot ja on tuleva ensimmäinen naispääministeri Virossa. Tosin lasikattojen rikkomista tarvitaan vielä ihan jokaisella alalla, kuten Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden antama tuomio osoittaa. Yhteiskunnan on saatava kaikki hyöty niin naisista kuin miehistäkin. Naisten asia on meidän jokaisen asia, ei vain naisasianaisten.

Karoliina Partanen

asianajaja, varatuomari, naisasianainen

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME