SAVON SANOMAT 25.5.2022.

Suomen tiet ovat huonommassa kunnossa kuin kertaakaan aiemmin sitten lama-aikojen. Tiet rapautuvat ennätysvauhtia ja asfalttiteitä muuten sorateiksi. Öljyn hinnan kallistuessa suunniteltuja kunnostuksia ei voida tehdä. Ymmärrän toki, että öljyn hinta on noussut kohisten ja yllättäen, mutta tiet eivät ole rapautuneet kuluneen vuoden aikana. Tie- ja raideinvestoinnit sekä väylien kunnossapito ei saisi olla lyhytnäköistä. Vaikutukset kohdistuvat pahimmillaan lähes jokaiseen yksityisautoilijaan, mutta ennen kaikkea yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Onko meillä tosiaan varaa rapauttaa tieverkoston kunto erityisesti tässä geopoliittisessa tilanteessa?  

Olen viimeisen vuoden aikana ajanut muutaman kerran Nilsiästä Lapinlahdelle. Matka ei ole taittunut rajoitusten mukaisesti, vaan huomatavalla alinopeudella tien huonon kunnon takia. Tämä lienee arkea monelle varsinkin vilkkaimpien teiden ulkopuolella ajaville ja asuville. Teiden kunnossapito on monella tapaa arjen turvallisuutta. Ei ole sama missä kunnossa tiet ovat yksittäisen tienkäyttäjän näkökulmasta.

Energian ja polttoaineiden kallistuessa tulisi myös muistaa se, että tiepäällysteen epätasaisuus, päällystevauriot ja urautuminen lisäävät merkittävästi polttoaineenkulutusta. Teiden huono kunto ja polttoaineen kulutuksen kasvu eivät sovellu yhteen valtioneuvostoon periaatepäätöksen kanssa, jonka mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää. Liikenne tuottaa Suomessa vajaan viidenneksen kasvihuonepäästöistä. Onkohan periaatepäätösten laadittaessa otettu huomioon teiden nykykunto, vai ajatellaanko asiaa niin, että jos säädetään, että päästöjä vähennetään, niin ongelma on hoidettu?

Korkein oikeus on useassa tuomiossa linjannut tienpitäjän, eli valtion, vahingonkorvausvastuuta teiden huonosta kunnosta ja kunnossapitotoimien laiminlyönneistä. Odotettavissa voi olla lukuisia kalliita oikeudenkäyntejä, jos teitä ei pidetä kunnossa. Tämä ei ole pitkänäköistä talouspolitiikkaa.

 

Karoliina Partanen

Asianajaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu (kok.)

 

 

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME