Ukrainan brutaali sota aloitti uuden aikakauden

 

Vuodesta 2022 jää mieleen ensisijaisesti helmikuun 24. päivä. Se on päivä, joka muutti koko maailman turvallisuustilannetta ja asetti Euroopan uuden aikakauden alkuun. Venäjän brutaali hyökkäyssota on yhdistänyt koko maailmaa ja eteenkin meitä eurooppalaisia. Demokratian, vapauden, ihmisyyden ja oikeusvaltion puolustaminen on noussut yhteiseksi tärkeäksi arvoksi. Koko maailman, mutta myös meidän jokaisen suomalaisen, on tärkeää auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia kaikella mahdollisella tavalla. Myös aseellisesti. Vaikka haasteet ovat kovat myös Suomessa, me emme voi unohtaa meidänkin vapautemme puolesta taistelevia ukrainalaisia.

 

Taloudesta huolehtiminen on turvallisuudesta huolehtimista

 

Autamme Ukrainaa ja ukrainalaisia parhaiten siten, että pidämme Suomen ja suomalaisten asioista huolta. Suomi ei elä sotataloudessa. Meidän on saatava taloutemme takaisin oikeille raiteille vastuullisella julkisen talouden kunnossapidolla. Taloudesta huolehtiminen on osa turvallisuutta ja se on meidän kaikkien tehtävä. Vain vastuullisella taloudenpidolla voimme turvata tulevaisuutta ja hyvinvointipalveluita sekä pitää heikommista huolta.

Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa sitä, että julkista taloutta hoidetaan velkaantumisen sijaan. Suomi tarvitsee kasvun edellytyksiä ja työn tekemistä. Työllisyysastetta pitää nostaa purkamalla kannustinloukkuja sekä uudistamalla ansiosidonnaisen päivärahan järjestelmää. Suomi on rakennettu hyvinvointivaltioksi työtä tekemällä. Näin on oltava jatkossakin. Jokainen työllistyvä vakauttaa talouttamme noin 25.000 eurolla vuodessa. Tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, jotta voimme vastata ikääntymisen haasteisiin.

 

Työn tekemisen on oltava ensisijainen vaihtoehto

 

Työn tekemisen, ahkeruuden ja yrittämisen pitää olla kannattavaa ja siitä pitää palkita oikeudenmukaisesti. Verotusta keventämällä luomme ihmisille myös mahdollisuuden pitää itsestänsä huolta. Olen keskustellut useita kertoja toreilla siitä, että ei ole motivoivaa käydä töissä ja hakea samalla tukea asumiseen. Verotuksen keventymisen pitää kohdistua kaikkiin tulotasoihin, mutta erityisesti niihin tasoihin, joissa joudutaan hakemaan asumiseen ja muuhun elämiseen tukea työn tekemisen ohella.

 

SOTE odottaa korjaussarjaa ja ihmiset hoitoon pääsyä

 

Omalta osaltani poliittinen päätöksenteko on keskittynyt vuonna 2022 hyvinvointialueen hallitustyöskentelyyn ja siirtyvien palveluiden turvaamiseen. Pohjois-Savon hyvinvointialue on isojen haasteiden edessä, mutta samalla myös isojen mahdollisuuksien. Rahoituksemme on puutteellinen, väestö ikääntyy kiihtyvästi ja sairastavuus on Suomen korkeinta. Viimeisten kuukausien aikana on tullut selväksi, että hallintouudistus ei nopeuta yhdenkään ihmisen hoitoon pääsyä. Meidän on pidettävä huolta siitä, että hyvinvointipalvelujen kehittäminen ei jää hallinnollisen toiminnan jalkoihin.

Hoitoon pääsyä ei ole helpottanut myöskään valtakunnallinen poliittinen päätöksenteko. Mitoitukset ja takuut lainsäädännössä eivät hoida ketään. Erityisesti hoitajamitoituksen kiristyminen on johtanut siihen, että entistä harvempi vanhus saa hoitoa. Sote-alan pito-ja vetovoima edellyttävät tulevaisuudessa työtehtävien kokonaisuudistusta ja tehtäväsiirtoja, joista maksetaan tehtävän vaativuuden mukaan. Rahan käydessä vähiin, rajalliset resurssit edellyttävät perusterveydenhuollon vahvistamista, jotta voimme turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kokoomus on esittänyt otettavaksi käyttöön terveyskeskuksen moniammatillista omatiimimallia. Malli on toimiva ratkaisu hoitoon pääsyn parantamiseksi. Pitkäaikaissairaille tai paljon palveluja tarvitseville on nimettävä oma vastuuhoitaja ja lääkäri. Malli luo hoidolle jatkuvuutta, parantaa hoidon laatua, vahvistaa terveysasemien palveluita ja vähentää kustannuksia. Potilaan on puolestaan helppo asioida tuttujen ammattilaisten kanssa. Pitkällä aikavälillä kustannukset eniten palveluita käyttävien osalta on saatava laskuun.

 

Sivistys luo uutta pohjaa jatkossakin


Kuopion kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtajana olen saanut oppia myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen mahdollisuuksista. On talouden suhdanteet mitkä tahansa, on tärkeää, että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta niin hyvät tiedot ja taidot, että ne kantavat vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. On tärkeää, että me nostamme tulevinakin vuosina varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen resursseja. Varhaiskasvatusala tarvitsee lisää aloituspaikkoja sekä pysyvää lisärahoitusta. Perusopetuksessa on keskityttävä oppimisen tukeen lapsen ja nuoren tarpeita vastaavalla tavalla. Lastemme kouluttamisesta tinkiminen ei saa olla säästökohde missään tilanteessa.

Kohti uutta vuotta 2023


Vuodesta 2023 tulee työn täyteinen, mielenkiintoinen ja jännittävä. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja keväällä käydään eduskuntavaalit. Kiitos, että olet ollut mukanani tämän vuoden.

Vuosi 2023 – ole meille hyvä ja armollinen. Suomalaisten parhaat vuodet ja ajat ovat vielä edessä!

 

Karoliina Partanen -sinun asiasi ajaja

Asianajaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu

 

Tutustu myös muihin kirjoituksiini

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME