Karoliina
Partanen

Ehdolla kuntavaaleissa Kuopion vaalipiirissä

Miksi olen ehdolla?

Olen aidosti sitä mieltä, että Kuopio on Suomen paras paikka asua, elää ja yrittää. Työni ja luottamustehtävieni kautta olen kuitenkin todennut, että on asioita, joita voimme tehdä Kuopiossa vielä paremmin. Haluan tehdä työtä Kuopion kehittämiseksi ja parantaa kaupunkimme asukkaiden elämänlaatua. Kuopiolaiset tarvitsevat työtä, joka luo meille kaikille hyvinvointia. Tulevaisuudessa tarvitsemme päättäjiltä kykyä katsoa pitkälle ja halua ratkaista myös vaikeita asioita. Tähän työhön olen valmis. Haluan myös tehdä kaikkien kannalta oikeudenmukaisia ratkaisua ja kuunnella kuopiolaisten tarpeita.

Miksi minua kannattaa äänestää? Teen työtä, jossa asetetaan tavoitteita ja tehdään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen rohkea, päämäärätietoinen ja ahkera, mutta myös empaattinen ja toista kuunteleva. Uskon, että kovalla työllä, tavoitteiden asettamisella ja rohkeudella pärjää myös Kuopion valtuustossa. Työssäni asianajajana päämieheni etu on minulle tärkein päämäärää. Ajattelen, että valtuutettuna on myös tärkeää ajaa äänestäjieni ja kuopiolaisten tarpeita ja etuja. Lupaan olla kuunteleva ja tarttua rohkeasti asioihin!

Miksi ehdolla

Turvallisen lapsuuden puolesta

Haluan tehdä päätöksiä, jotka turvaavat kuopiolaisten lasten oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen sekä monipuoliseen kehitykseen. Tarvitsemme kohdennettua rahankäyttöä koko lapsen elämän kaareen. Erityisesti tulevina vuosina on tehtävä päätöksiä perheneuvolan resurssien lisäämisestä.

Kuopiossa perheneuvolan asiakkuutta voi joutua jonottamaan jopa puoli vuotta. Olen nähnyt työssäni, miten perheneuvolapalvelut ovat saaneet muutosta aikaiseksi lapsen erilaisissa käytöshäiriötilanteissa, kun niihin on puututtu tehokkaasti ongelmien alkuvaiheessa. Jokainen lapsi, joka joutuu odottamaan haasteidensa kanssa puoli vuotta ennen avun saantia, on liikaa.

Kuopio kehittyy yrittäjyyteen panostamalla

Kuopio tarvitsee päätöksiä, jotka luovat luottamusta tulevaan. On tärkeää, että Kuopiossa tehdään jatkossa ketterää ja oikea-aikaista kaavoitus- ja rakentamispolitiikkaa. Rakentamiseen ja kaavoitukseen kohdistuvilla päätöksillä on iso merkitys yritysten toimintaedellytyksille, investointihalulle ja sitä kautta tarjolla oleviin työpaikkoihin. Kaikessa kuntapäätöksessä on otettava huomioon yritysvaikutukset. Haluan itse tehdä päätöksiä, joissa tunnistetaan ja tunnustetaan pienten ja keskisuurten yritysten merkitys sekä luodaan edellytykset elinvoimaisille ja kehittyville yrityksille.

Blogi

Yhteystiedot